Hem
Ekovera

Om Ekovera

Ekovera utför uppdrag inom utvärdering och analys, processtöd och coachning. Vi är ett litet familjeägt företag som drivs som en ekonomisk förening.


Det är en brokig skara ämnen vi tar oss an, alltifrån stadsodling, fullföljda studier, entreprenörskap och landsbygdsutveckling osv. Metod för utvärdering och effektmätning är liknande oavsett innehåll, men vi åtar oss endast uppdrag som verkar för en hållbar utveckling och uppfyllande av de globala målen.


Vi är flexibla för kundens önskemål och följer gärna ett projekt/verksamhet under en längre tid och ger processtöd. Vi kan också facilitera seminarium och workshops.


Om ni vill veta mer är ni väldigt välkomna att kontakta oss!

"Varför behövs hållbar utveckling?"

"Målet för en hållbar utveckling är att tillgodose behoven hos nuvarande generationer utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov"

- EU:s strategi för hållbar utveckling,

baserad på Brundtlandkommissionen 1987

Utvärdering och Analys


Ekovera har ett flertal olika tjänster inom utvärdering och analys, anpassat enligt kundens behov och önskemål och de kan med fördel kombineras. Dessa är:
·        Resultatutvärdering – i efterhand analysera om utfall motsvarar mål och syfte.
·        Processutvärdering – att löpande under projekt/process gång göra delavstämningar samt en sammanfattande slutanalys.
·        Processtöd inför uppstart av projekt/ny verksamhet, inklusive mål, syfte och plan för utvärdering.
·        Processtöd för utformande av Effektkedja för effektmätning.


Efter att kunden inledningsvis berättat vad de önskar få reda på, vilken är önskad effekt och varför de vill göra en utvärdering hjälper Ekovera att välja metod och verktyg. Ekovera utför datainsamling med intervjuer – både i grupp och enskilt – digitala enkäter samt observationer i verksamheten. Förutom detta är en viktig del skrivbordsanalys av skriftliga dokument. Slutrapport för arbetet är vanligtvis en skriftlig rapport, som med fördel kan kombineras med seminarium med berörd verksamhet där Ekovera faciliterar utifrån frågeställningar baserat i skriftliga rapporten.

"Vi anlitade Ekovera under vintern 2020/2021 för att göra en utvärdering som genomfördes med hjälp av telefonintervjuer kring resultat, mjuka värden och processer i ett av våra paraplyprojekt. Vi är mycket nöjda med Ekoveras strukturerade arbetssätt, lyhörda dialoger och tydliga rapport. Ett genuint intresse för att förstå vår verksamhet och en noggrannhet kring definitioner och övrigt språkbruk, bidrog till att rapporten blev träffsäker och relevant."

Linda Arontzon, verksamhetsutvecklare

Leader Sjuhärad

Referensuppdrag


Ekovera följde projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad. Projektet syftade till att synliggöra och inspirera hållbara livsstilar och verksamheter på landsbygden samt att utveckla och skapa förutsättningar, sprida bilder av hållbar landsbygd och vara katalysator för nya projekt. Dessutom var stort fokus att definiera vad hållbar landsbygd innebär. Förutom slutanalys utförde Ekovera fyra del-utvärderingar och ett webinarium inom projektets ram. För att ta del av såväl projektet som helhet som de delar Ekovera utförde, tryck här. (https://tinyurl.com/HLSdelar)


Ekovera har sedan 2014 utfört utvärderingar och processtöd för Navet Science Center. En processutvärdering var att följa projektet Processutveckling i fokus. Sammanfattande rapport om projektet Processutveckling i fokus (PIF). Syftet med projektet är att öka och ge kunskap om nya pedagogiska arbetssätt som är framgångsrikt i arbetet med barn och elever med funktionsnedsättning. Ekovera utförde också en del-utvärdering halvvägs in i projektet. För att läsa rapport klicka här.

Kontakta Oss

Ekovera

Anna Kjellberg, Verksamhetsledare

Teleofonnummer: 0722328328Mail: Anna@ekovera.se


Erik Kjellberg, arbetstränandeMail: Erik@ekovera.se


Pontus Kjellberg, 

Ekovera administrerar arbeten för Pontus Kjellberg som är konsult inom berättande. För att veta mer om vad han kan erbjuda, gå till www.sagor.nuMail: Pontus@sagor.nu


Foto: Anna Sigge

Foto: Camilla Boring